copy-logo.jpg
POLGAZ - Twój gaz zawsze na czas
Obszar działania

Nie taki gaz straszny

Gaz propan-butan jest produktem skrajnie łatwopalnym jednak odpowiednio bezpiecznie użytkowany nie stanowi zagrożenia.  Podczas użytkowania butli z gazem należy zachować następujące zasady bezpieczeństwa:

  • Przed użyciem sprawdzić stan uszczelki i szczelność instalacji za pomocą roztworu mydlanego NIGDY ZA POMOCĄ OGNIA!
  • Odizolować pojemnik od źródeł zapłonu
  • Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym i nie narażonym na nagrzanie słoneczne
  • Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym
  • Chronić przed dziećmi
  • W ŻADNYM WYPADKU NIE ODWRACAĆ BUTLI DO GÓRY DNEM CELEM WYKORZYSTANIA RESZTY GAZU! takie postępowanie powoduje przedostanie sie fazy płynnej do reduktora, co w efekcie zepsuje instalacje oraz narazi użytkownika na niebezpieczeństwo wybuchu
Nasza firma działa na terenie zaznaczonych powiatów

Nasza galeria

Nasi partnerzy